Przejdź do treści

Przemysł chemiczny

OPW Polska specjalizuje się w projektowaniu i produkcji produktów wykorzystywanych do przechowywania, załadunku, transportu i rozładunku praktycznie wszystkich rodzajów chemikaliów.

Naszą misją jest dostarczanie najbardziej niezawodnych produktów i systemów do bezpiecznego i wydajnego obchodzenia się z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w najbardziej ekstremalnych warunkach. Od najłagodniejszych po najbardziej toksyczne zastosowania, w tym między innymi ciecze o wysokiej czystości, kwas siarkowy, chlor, kwasy i zasady, bezwodny amoniak, propylen, butadien, aminy i wiele innych niebezpiecznych cieczy, aby wymienić tylko kilka. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz w fabryce chemicznej, na terminalu załadunkowym, czy wyposażasz flotę wagonów-cystern lub cystern, systemy OPWFTG wyznaczają standardy bezpieczeństwa, wydajności i jakości.

Aplikacje
  • Chlor
  • Kwasy i zasady
  • Aminy
  • Bezwodny amoniak
  • Propylen
  • Butadien
  • Niebezpieczne płyny