Przejdź do treści

Przemysł petrochemiczny

Petroleum-detail OPW Fluid Transfer Group specjalizuje się w projektowaniu, inżynierii i produkcji produktów wykorzystywanych do przesyłu ropy naftowej. Bez względu na to, czy Twoja aplikacja obejmuje rafinację, destylację, załadunek, transport lub rozład

Ponad 60 lat temu zapoczątkowaliśmy rozwój systemów specjalnie zaprojektowanych do załadunku i rozładunku produktów naftowych do zastosowań w wagonach i cysternach. Dziś oferujemy niestandardowe systemy załadunkowe, a także pełną gamę zaworów, pierścieni izolacyjnych, przezierników, ramion nalewczych, suchozłączy, złączy API, armatury cystern, cystern kolejowych i schodków opuszczanych. Nasze produkty i systemy wyznaczają standardy branżowe w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i jakości

Aplikacje
  • Aplikacje
  • Benzyna
  • Etanol
  • Alkohole
  • Olej opałowy
  • LPG