Przejdź do treści

OPW produkuje złącza obrotowe do szerokiego zakresu zastosowań w przemyśle chemicznym, naftowym, petrochemicznym, rafinacyjnym, wydobywczym, gorzelniczym, piwowarskim, farbowym i malarskim, a także do nawadniania i nawożenia w gospodarstwach.

Inżynierowie zajmujący się projektowaniem, instalacją i konserwacją używają krętlików OPW w elastycznych systemach rurowych, ramionach ładunkowych, bębnach do węża, rurach kanalizacyjnych i urządzeniach do oczyszczania ścieków oraz różnego rodzaju maszynach procesowych. Wykorzystują również nasze złącza obrotowe w przenoszeniu chłodziwa do obrabiarek, napełnianiu bębnów oraz w różnych aplikacjach do płynów i suchych mas w zakładzie.

Wszechstronność jest kluczem do połączeń obrotowych OPW. Umożliwiają stosowanie sztywnych metalowych rur do załadunku i rozładunku płynów oraz suchego produktu pod ciśnieniem lub próżnią bez trudności lub niebezpieczeństwa przenoszenia ciężkich, nieporęcznych węży.