Przejdź do treści

Poprzez wiodące w branży wyposażenie do cystern samochodowych i cystern kolejowych OPW tworzy komponenty i systemy do stosowania w cysternach i cysternach kolejowych w celu zapewnienia bezpiecznego i wydajnego załadunku, transportu, transferu, przeładunku i rozładunku paliw ropopochodnych, chemikaliów i niebezpiecznych ładunków sypkich na całym świecie.